Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nhảy vào hàng không

Tư nhân “nhảy” vào cảng hàng không: Thông điệp của Bộ trưởng Thăng

Tư nhân “nhảy” vào cảng hàng không: Thông điệp của Bộ trưởng Thăng

06/04/2015 11:10:41 AM

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh việc nhiều doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư vào lĩnh vực hàng không là rất đáng mừng

Tags: bộ trưởng thăng , hàng không , nhảy vào hàng không , VietJet , tư nhân , doanh nghiệp nước ngoài , kinh doanh , Câu chuyện kinh doanh