Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nguyễn thị cúc

Cơ quan thuế phát hiện cá nhân nhận triệu đô từ Facebook, Google bằng cách nào?

Cơ quan thuế phát hiện cá nhân nhận triệu đô từ Facebook, Google bằng cách nào?

04/08/2018 09:29:41 AM

Theo pháp luật thuế, cá nhân có kinh doanh phải tự kê khai, tự nộp và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, ngành thuế có cách riêng để phát hiện dòng tiền mà cá nhân nhận được từ nước ngoài.

Tags: cơ quan thuế , nguyễn thị cúc , Hội tư vấn thuế Việt Nam , thất thu thuế , thị trường việt nam

Tăng mức đóng BHXH: Lo bữa nay chưa xong, đã phải lo bữa cho 20 năm tới

Tăng mức đóng BHXH: Lo bữa nay chưa xong, đã phải lo bữa cho 20 năm tới

01/07/2016 11:24:00 AM

​“An sinh xã hội là tốt, nhưng cơm ăn áo mặc hàng ngày mới là cái nhiều người đang lo”, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Thuế nói về vấn đề tăng mức đóng BHXH.

Tags: BHXh , an sinh xã hội , người lao động , doanh nghiệp nước ngoài , doanh nghiệp Việt Nam , nguyễn thị cúc

“Bêu” tên doanh nghiệp nợ thuế: Bộ Tài chính có phạm luật?

“Bêu” tên doanh nghiệp nợ thuế: Bộ Tài chính có phạm luật?

24/07/2015 08:52:35 AM

Theo quy định của Luật Thuế, cơ quan thuế sẽ phải bảo vệ thông tin của doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, Luật cũng quy định: Trường hợp các doanh nghiệp nợ đọng nhiều thuế phải công khai trên thông tin đại chúng.

Tags: doanh nghiệp nợ thuế , nợ thuế , Bộ Tài chính , nguyễn thị cúc , luật phá sản , tổng cục thuế , bêu tên doanh nghiệp nợ thuế , pháp luạt