Tin tức, bài viết mới nhất về :

nguyễn hữu trung

Ông Lê Huy Dũng rời ghế Tổng giám đốc Vietbank sau 7 tháng

Ông Lê Huy Dũng rời ghế Tổng giám đốc Vietbank sau 7 tháng

10/16/2021 11:29:48 AM

Vietbank giao ông Nguyễn Hữu Trung giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc thay thế ông Lê Huy Dũng.

Tags: vietbank, lê huy dũng, nguyễn hữu trung