Tin tức, bài viết mới nhất về :

nguồn lực lao động

Lao động từ sớm khiến kết quả học tập của trẻ em Việt Nam giảm sút

Lao động từ sớm khiến kết quả học tập của trẻ em Việt Nam giảm sút

3/16/2015 10:58:17 AM

Theo các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và kinh tế học thì lao động ở giai đoạn vị thành niên có thể ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của trẻ em như sức khoẻ, và giáo dục.

Tags: trẻ em Việt Nam, trẻ em, lao động trẻ em, nguồn lực trẻ em, nguồn lực lao động