Tin tức, bài viết mới nhất về :

ngủ li bì

Ăn chất cấm, lợn không được xuất chuồng sẽ chết

Ăn chất cấm, lợn không được xuất chuồng sẽ chết

4/26/2016 2:16:00 PM

Sau 1 ngày ăn chất tăng trọng, lợn sẽ có biểu hiện khác. Đến ngày tiếp theo, chúng chỉ ăn và nằm yên tại chỗ, lười di chuyển. Đến ngày thứ 15, chân lợn có biểu hiện run, đứng không vững....

Tags: chất tăng trọng, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh, vệ sinh thực phẩm, ngủ li bì, thức ăn chăn nuôi