Tin tức, bài viết mới nhất về :

Muốn sáng tạo

Warren Buffett: 'Muốn sáng tạo, bạn cần phải nói KHÔNG'

Warren Buffett: 'Muốn sáng tạo, bạn cần phải nói KHÔNG'

07/10/2014 08:35:00 AM

Đâu là nguồn tài nguyên bạn không thể vay mượn, đầu tư hay phục hồi? Thời gian!

Tags: warren buffett , muốn thành công , Muốn giàu có , muốn sáng tạo , quản trị