Tin tức, bài viết mới nhất về :

Muối mặt

Cách tính tiền của nhân viên cửa hàng bánh nổi tiếng ở Hà Nội khiến nhiều người "muối mặt"

Cách tính tiền của nhân viên cửa hàng bánh nổi tiếng ở Hà Nội khiến nhiều người "muối mặt"

12/12/2016 10:10:56 PM

Thái độ và cách tính tiền của nhân viên cửa hàng đối với khách du lịch nước ngoài khiến nhiều người cảm thấy bức xúc, xấu hổ thay.

Tags: cửa hàng bánh , khách du lịch , du lịch nước ngoài , hành bánh , cửa hàng , tính tiền , nhân viên , muối mặt , bức xúc , khách Tây