Tin tức, bài viết mới nhất về :

mua VNCB với giá 0 đồng

NHNN: Mua VNCB với giá 0 đồng là cần thiết để ổn định hệ thống TCTD

NHNN: Mua VNCB với giá 0 đồng là cần thiết để ổn định hệ thống TCTD

3/5/2015 4:00:14 PM

NHNN cũng thông báo về việc chuyển đổi Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) thành Ngân hàng thương mại TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tags: mua VNCB với giá 0 đồng, VNCB, ngân hàng xây dựng, ngân hàng nhà nước, 0 đồng, quốc hữu hóa, thị trường