Tin tức, bài viết mới nhất về :

mua ô tô công

Hướng dẫn mua ô tô công từ ngân sách Nhà nước năm 2016

Hướng dẫn mua ô tô công từ ngân sách Nhà nước năm 2016

2/24/2016 1:28:21 PM

Việc mua sắm mới xe ô tô gồm xe phục vụ chức danh, xe dự án, xe ô tô chuyên dùng... chỉ được thực hiện sau khi các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ...

Tags: ngân sách nhà nước, mua ô tô công, ô tô công, tài sản nhà nước, nguồn ngân sách, quyết định mua sắm, dự toán ngân sách