Tin tức, bài viết mới nhất về :

miễn giấy phép xây dựng

Những trường hợp nào miễn giấy phép xây dựng theo luật mới?

Những trường hợp nào miễn giấy phép xây dựng theo luật mới?

6/21/2020 11:47:00 AM

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng vừa được Quốc hội thông qua, quy định rõ 10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Tags: giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng, Luật xây dựng