Tin tức, bài viết mới nhất về :

messenger lite

Đây là âm mưu tiếp theo của Mark Zuckerberg sau khi Facebook Messenger có 1 tỉ người dùng

Đây là âm mưu tiếp theo của Mark Zuckerberg sau khi Facebook Messenger có 1 tỉ người dùng

10/5/2016 8:47:00 AM

Thứ hai vừa rồi, "người khổng lồ xanh" đã tiếp tục công bố thị trường tiếp theo họ muốn thâu tóm. Đó là Messenger Lite.

Tags: Người khổng lồ xanh, thiết bị android, Facebook, messenger, messenger lite, 1 tỉ người dùng, Mark Zuckerberg, fb, âm mưu