Tin tức, bài viết mới nhất về :

luồng vốn fdi

Hải Phòng sẽ thành điểm đầu tư chiến lược của LG trên thế giới?

Hải Phòng sẽ thành điểm đầu tư chiến lược của LG trên thế giới?

9/26/2014 8:00:00 AM

Từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2014, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

Tags: luồng vốn fdi, thu hút fdi, Hải Phòng, kbc, kinh bắc, tập đoàn Hàn Quốc