Tin tức, bài viết mới nhất về :

lương Tổng kiểm toán

Đề xuất lương của Tổng kiểm toán cao hơn lương bộ trưởng

Đề xuất lương của Tổng kiểm toán cao hơn lương bộ trưởng

1/17/2016 2:37:00 PM

Còn nhiều băn khoăn về đề xuất bậc lương mới cho chức danh Tổng kiểm toán nhà nước...

Tags: kiểm toán, tổng kiểm toán, lương Tổng kiểm toán, lương Bộ trưởng