Tin tức, bài viết mới nhất về :

luật định

Điều đặc biệt trong các vụ doanh nghiệp Việt kiện cục thuế địa phương để hoàn thuế: Đa phần doanh nghiệp thắng!

Điều đặc biệt trong các vụ doanh nghiệp Việt kiện cục thuế địa phương để hoàn thuế: Đa phần doanh nghiệp thắng!

11/16/2019 8:24:00 AM

3 năm gần đây, những vụ doanh nghiệp Việt Nam khiếu kiện các cục thuế địa phương – như chuyện hoàn thuế, ngày càng tăng. Và điều đặc biệt nữa, đa phần các doanh nghiệp đã thắng trong các...

Tags: luật định, diễn dịch luật định, Tổng Giám đốc EY Việt Nam, BEPS, thuế

Luật quy hoạch: Giá trị cốt lõi giúp tăng hiệu quả nguồn lực quốc gia

Luật quy hoạch: Giá trị cốt lõi giúp tăng hiệu quả nguồn lực quốc gia

5/25/2017 10:35:28 AM

Luật quy hoạch làm thay đổi tư duy quản lý từ tập trung bao cấp sang phù hợp với kinh tế thị trường, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia...

Tags: quy hoạch, luật định, ngân sách, nguồn lực

Luật quy định thế nào về trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp?

Luật quy định thế nào về trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp?

4/30/2014 11:11:00 AM

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở ý thức mà còn là nghĩa vụ luật định.

Tags: doanh nghiệp, trách nhiệm, pháp luật, nghĩa vụ, bảo vệ môi trường, ý thức, luật định