Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tổng Giám đốc EY Việt Nam

Điều đặc biệt trong các vụ doanh nghiệp Việt kiện cục thuế địa phương để hoàn thuế: Đa phần doanh nghiệp thắng!

Điều đặc biệt trong các vụ doanh nghiệp Việt kiện cục thuế địa phương để hoàn thuế: Đa phần doanh nghiệp thắng!

11/16/2019 8:24:00 AM

3 năm gần đây, những vụ doanh nghiệp Việt Nam khiếu kiện các cục thuế địa phương – như chuyện hoàn thuế, ngày càng tăng. Và điều đặc biệt nữa, đa phần các doanh nghiệp đã thắng trong các...

Tags: luật định, diễn dịch luật định, Tổng Giám đốc EY Việt Nam, BEPS, thuế