Tin tức, bài viết mới nhất về :

Lớn nhanh

Đến Starbucks cũng chẳng thành công sau 1 đêm, thế nên startup hãy cứ "đi chậm mà chắc” thôi

Đến Starbucks cũng chẳng thành công sau 1 đêm, thế nên startup hãy cứ "đi chậm mà chắc” thôi

25/07/2017 07:46:17 AM

Không ít startup mong muốn đi nhanh, gây dựng quy mô lớn trong thời gian ngắn nhưng đây được cho là tư duy khá sai lầm.

Tags: StartUp , khởi nghiệp , quy mô , lớn nhanh

Kết cục buồn của ngân hàng bị ép lớn

Kết cục buồn của ngân hàng bị ép lớn

17/04/2014 11:15:11 AM

Lớn nhanh cần đi đôi với quản trị tốt. Quy mô cần tương xứng với trình độ điều hành.