Tin tức, bài viết mới nhất về :

loại bia

[Infographic] Đi du lịch, gọi bia thế nào cho đúng điệu?

[Infographic] Đi du lịch, gọi bia thế nào cho đúng điệu?

12/26/2015 10:01:36 AM

Dưới đây là cách gọi bia theo tiếng địa phương tại 22 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Tags: đi du lịch, tiếng địa phương, cách gọi bia, gọi bia, loại bia