Tin tức, bài viết mới nhất về :

liên minh đối lập

Bầu cử ở Venezuela: Phe đối lập thắng lớn

Bầu cử ở Venezuela: Phe đối lập thắng lớn

12/7/2015 9:05:07 PM

Kết quả của cuộc bầu cử thể hiện rõ sự bác bỏ của cử tri Venezuela đối với chính sách của chính quyền Tổng thống Maduro...

Tags: Tổng thống Maduro, liên minh đối lập, bầu cử quốc hội, kinh tế suy thoái, đồng nội tệ, quốc hữu hóa, mặt hàng thiết yếu, thủ lĩnh đối lập