Tin tức, bài viết mới nhất về :

làm việc tại google

Google giữ chân nhân tài không phải bằng ... tiền

Google giữ chân nhân tài không phải bằng ... tiền

4/10/2015 4:01:33 PM

Tiền không phải là tất cả. Trong nền kinh tế hiện nay, con người chính là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp, do đó đánh mất nhân tài đồng nghĩa với mất mát lớn.

Tags: Google, nhân tài, tuyển dụng, làm việc tại google, larry page