Tin tức, bài viết mới nhất về :

lạm phát tháng 4 tăng cao nhất 5 năm

Giá xăng, thép đẩy lạm phát tháng 4 tăng cao nhất 5 năm trở lại đây

Giá xăng, thép đẩy lạm phát tháng 4 tăng cao nhất 5 năm trở lại đây

4/25/2016 10:47:36 AM

Việc tăng giá xăng, thép và tăng phí dịch vụ y tế, giáo dục đẩy lạm phát tháng 4 tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Tags: lạm phát, lạm phát tháng 4 tăng cao nhất 5 năm, cpi, Tổng cục Thống kê, giá xăng, giá thép, kinh tế vĩ mô 2016