Tin tức, bài viết mới nhất về :

làm hại trái đất

Ăn thịt là gián tiếp làm hại Trái đất?

Ăn thịt là gián tiếp làm hại Trái đất?

12/12/2015 4:03:09 PM

Theo Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) thì 14,5% khí thải gây hiệu ứng nhà kính hiện nay đến từ ngành chăn nuôi, còn nhiều hơn khí thải trong ngành vận tải.

Tags: hiệu ứng nhà kính, ngành chăn nuôi, nạn phá rừng, tầng lớp trung lưu, chế độ ăn uống, làm hại trái đất, tiêu thụ thịt, thị trường