Tin tức, bài viết mới nhất về :

kryptos

Kryptos, câu đố đặt ngay ở "cửa nhà" CIA, 30 năm rồi chưa ai giải được hết

Kryptos, câu đố đặt ngay ở "cửa nhà" CIA, 30 năm rồi chưa ai giải được hết

11/11/2019 11:51:21 AM

Trên Trái Đất này, chỉ một người duy nhất biết đáp án.

Tags: kryptos, Trụ sở, câu đố, CIA, mật mã