Tin tức, bài viết mới nhất về :

kinh doanh năm 2014

119 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hợp lại thành một Siêu Công ty

119 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hợp lại thành một Siêu Công ty

11/24/2015 4:03:00 PM

"Super Company" - công ty giả định hình thành từ 119 tập đoàn, tổng công ty do nhà nước sở hữu 100% vốn sẽ có doanh thu 75 tỷ USD - chưa bằng 1/3 doanh thu trong năm tài chính 2015 của...

Tags: Tổng công ty nhà nước, kinh doanh năm 2014, tập đoàn kinh tế, cổ phần hóa, Tổng Công ty Công nghiệp, Công ty TNHH Một Thành Viên, kinh doanh thương mại

Nợ khó đòi của các "ông lớn" nhà nước tăng gần 19%

Nợ khó đòi của các "ông lớn" nhà nước tăng gần 19%

11/22/2015 3:45:56 PM

Chính phủ báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp nhà nước...

Tags: tình hình tài chính, kinh doanh năm 2014, doanh nghiệp nhà nước, nợ khó đòi, lợi nhuận trước thuế

Doanh nghiệp nên học cách “đánh” của Đại tướng

Doanh nghiệp nên học cách “đánh” của Đại tướng

2/2/2014 10:34:12 AM

TS Lê Đăng Doanh khuyên doanh nghiệp nên học câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “đánh nhỏ thắng nhỏ, đánh chắc thắng chắc”.

Tags: doanh nghiệp, doanh nhân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kinh doanh năm 2014

5 bài học kinh doanh dành cho năm 2014

5 bài học kinh doanh dành cho năm 2014

1/30/2014 11:01:00 AM

Khi năm mới đang đến gần, cái cũ sẽ ra đi nhường chỗ cho cái mới. Điều đó có nghĩa là quyết tâm thay đổi để tốt hơn. Nhưng thường việc tuân theo những mục tiêu mới đầy tham vọng dễ nói...

Tags: quản trị, bài học kinh doanh, kinh doanh năm 2014