Tin tức, bài viết mới nhất về :

Kinh doanh kiểu chộp giật

Tầm nhìn ngắn, kinh doanh kiểu chộp giật, khó có chính sách nào cứu được DN Việt khỏi “cơn bão Thái Lan”

Tầm nhìn ngắn, kinh doanh kiểu chộp giật, khó có chính sách nào cứu được DN Việt khỏi “cơn bão Thái Lan”

26/07/2016 04:09:15 PM

Trong khi doanh nghiệp Việt hạn chế về chiến lược kinh doanh, tầm nhìn ngắn, kinh doanh kiểu ‘chộp giật’, thì doanh nghiệp Thái Lan đã tiếp cận, gia tăng sở hữu các cơ sở bán lẻ Việt Nam. Nếu các nhà đầu tư Thái ưu tiên phân phối các sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan thì các chính sách khó có thể can thiệp được.

Tags: doanh nghiệp Việt , bán lẻ Việt Nam , cộng đồng kinh tế ASEAN , AEC , kinh doanh kiểu chộp giật , hàng hóa Thái Lan