Tin tức, bài viết mới nhất về :

kiên trì đến cùng

30 tuổi, thu nhập hàng trăm triệu: 10 năm trước tôi từng cho rằng mình "xong rồi"

30 tuổi, thu nhập hàng trăm triệu: 10 năm trước tôi từng cho rằng mình "xong rồi"

3/20/2020 1:14:00 PM

Đời người luôn rất khó đoán, bạn vĩnh viễn không bao giờ biết được 10 năm sau mình sẽ ra sao, khi ngoảnh đầu nhìn lại 10 năm trước, bạn cũng đã quên mất mình làm sao mà vượt qua được.

Tags: 30 tuổi, nhận thức tuổi 30 tuổi, nỗ lực thành công, kiên trì đến cùng