Tin tức, bài viết mới nhất về :

không bán rượu bia trong ngày làm việc

Đề nghị không bán rượu bia trong ngày làm việc

Đề nghị không bán rượu bia trong ngày làm việc

11/5/2014 10:11:11 AM

Không bán rượu bia trong ngày làm việc, chỉ bán ngày cuối tuần, đại biểu - hòa thượng Thích Chơn Thiện góp ý dự thảo luật dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ...

Tags: rượu bia, cấm bán rượu bia, không bán rượu bia trong ngày làm việc, luật sửa đổi, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, thích chơn thiện