Tin tức, bài viết mới nhất về :

Khả năng xử lý

Các lỗi thường gặp khi tranh luận

Các lỗi thường gặp khi tranh luận

25/10/2015 10:33:04 AM

Khả năng xử lý những khoảnh khắc mâu thuẫn có tính chất vô cùng quan trọng đối với thành công của một cá nhân. Vì vậy, hãy học để đừng mắc 5 lỗi cơ bản sau đây.

Tags: khả năng xử lý , trình độ cao , người thành công , cảm xúc tiêu cực , tranh luận , Thái độ , lỗi