Tin tức, bài viết mới nhất về :

Kết nối quốc tế

Chính phủ thống nhất về đề nghị xây dựng thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa

Chính phủ thống nhất về đề nghị xây dựng thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa

13/04/2022 02:30:00 PM

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CP thống nhất về đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Tags: Chính phủ thống nhất , tỉnh khánh hòa , dự thảo Nghị quyết , thành phố trực thuộc , kết nối quốc tế , du lịch biển