Tin tức, bài viết mới nhất về :

Kem Trân Châu Đường Đen

Năm 2020, mỗi tháng KIDO Foods thu về trên 106 tỷ đồng bất chấp dịch Covid-19

Năm 2020, mỗi tháng KIDO Foods thu về trên 106 tỷ đồng bất chấp dịch Covid-19

1/13/2021 5:26:00 PM

Kết thúc năm 2020, doanh thu thuần của KIDO Foods đạt 1.282,24 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,3% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế 2020 hoàn thành 100,1% so với kế hoạch ở mức 200,17 tỷ đồng,...

Tags: kido foods, tập đoàn Kido, Kem Trân Châu Đường Đen, kết quả kinh doanh 2020 KIDO Foods