Tin tức, bài viết mới nhất về :

Kẽ hở pháp luật

Diệt đa cấp bất chính: Phạt thật nặng!

Diệt đa cấp bất chính: Phạt thật nặng!

11/09/2015 09:44:00 AM

Xử lý không triệt để đa cấp bất chính sẽ dẫn đến tình trạng “chặt đầu này lại mọc đầu khác”.

Tags: Nguyễn Ngọc Sơn , ĐH Tôn Đức Thắng , kinh doanh đa cấp , kẽ hở pháp luật , bán hàng đa cấp , đa cấp bất chính , đa cấp