Tin tức, bài viết mới nhất về :

hy lạp rời khỏi eurozone

Hy Lạp - Vết nứt cho tương lai của đồng euro?

Hy Lạp - Vết nứt cho tương lai của đồng euro?

2/2/2015 11:38:00 AM

Chiến thắng của đảng Syriza mặc dù có thể dẫn tới tình trạng Grexit (cách chơi chữ với tên nước Hy Lạp là "Greece" và "Exit" là đi ra – tức là Hy Lạp có thể rời khỏi khối đồng tiền chung...

Tags: hy lạp, tương lai đồng euro, eurozone, khó khăn, hy lạp rời khỏi eurozone, hy lạp rời liên minh châu âu, thắt lưng buộc bụng, thất nghiệp

Các định chế tài chính lớn đối phó khả năng Hy Lạp rời Eurozone

Các định chế tài chính lớn đối phó khả năng Hy Lạp rời Eurozone

1/14/2015 9:00:00 AM

Kế hoạch của các định chế tài chính trên bao gồm kiểm tra các đối tác có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn; xem xét các giao dịch xuyên biên giới ....

Tags: hy lạp, eurozone, định chế tài chính, hy lạp rời khỏi eurozone, Đồng tiền chung châu Âu