Tin tức, bài viết mới nhất về :

HP Việt Nam

Lãnh đạo HP: Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng công nghệ số hàng đầu Đông Nam Á

Lãnh đạo HP: Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng công nghệ số hàng đầu Đông Nam Á

5/26/2019 10:38:17 AM

Theo số liệu đưa ra, Việt Nam là một trong số những quốc gia có tốc độ tăng trưởng công nghệ số hàng đầu Đông Nam Á, với sự phát triển lên đến hơn 70% mỗi năm.

Tags: HP, 4.0, Cách mạng 4.0, HP Việt Nam