Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hội nghị Trung ương 14

Bí thư Tây Ninh: “Làm hay như nói thì sẽ thành công”

Bí thư Tây Ninh: “Làm hay như nói thì sẽ thành công”

23/01/2016 11:33:14 AM

Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh, ông Trần Lưu Quang trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ 12...

Tags: bí thư tỉnh uỷ , đại hội đảng , Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng , công tác cán bộ , công tác nhân sự , hội nghị trung ương , Hội nghị Trung ương 14 , bí thư Đà Nẵng

​Hội nghị trung ương 14 thông qua đề cử lãnh đạo chủ chốt

​Hội nghị trung ương 14 thông qua đề cử lãnh đạo chủ chốt

13/01/2016 09:00:00 PM

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII.

Tags: hội nghị trung ương , Hội nghị Trung ương 14 , Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng , bộ chính trị , Ban cán sự Đảng , hiệp định tpp