Tin tức, bài viết mới nhất về :

hội đồng lương quốc gia

Tăng lương tối thiểu 2016: Tranh luận 3 tiếng vẫn chưa thống nhất

Tăng lương tối thiểu 2016: Tranh luận 3 tiếng vẫn chưa thống nhất

8/5/2015 3:05:47 PM

Tăng lương ở mức 7,2% như đề xuất của VCCI hay 16,8% theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động vẫn chưa thống nhất trong Hội đồng tiền lương Quốc gia.

Tags: lương tối thiểu, tăng lương tối thiểu, lương, lao động việt nam, phương án tăng lương, hội đồng lương quốc gia, Lương tối thiểu vùng, Hội đồng tiền lương quốc gia