Tin tức, bài viết mới nhất về :

hnx

'Soi' quy mô thoái vốn của VNPT trên thị trường chứng khoán

'Soi' quy mô thoái vốn của VNPT trên thị trường chứng khoán

6/12/2014 3:21:28 PM

VNPT phải thoái vốn tại 13 doanh nghiệp trên HSX, HNX và UpCom. Tính theo thị giá hiện hành, quy mô thoái vốn chỉ quanh mức 550 tỷ đồng.

Tags: vnpt, upcom, hnx, thoái vốn, hsx, quy mô thoái vốn