Tin tức, bài viết mới nhất về :

hình tượng

Chiêm ngưỡng rắn bằng vàng thật hơn 150 triệu đồng

Chiêm ngưỡng rắn bằng vàng thật hơn 150 triệu đồng

1/1/2013 11:37:56 PM

Hình tượng con rắn - Năm Tỵ là cảm hứng để nhiều nghệ nhân sáng tạo ra các sản phẩm rắn vàng, trang sức có hình rắn.

Tags: hình tượng, nghệ nhân, rắn, trang sức, vàng thật