Tin tức, bài viết mới nhất về :

hình tượng con dê

Ý nghĩa biểu trưng của hình tượng con Dê

Ý nghĩa biểu trưng của hình tượng con Dê

2/20/2015 1:03:00 PM

Trong các vật nuôi, dê là loài có ý nghĩa tinh thần phong phú và giá trị biểu tượng cao.

Tags: con dê, Ất Mùi, năm con dê, hình tượng con dê, ý nghĩa biểu trưng của hình tượng con dê, văn hóa á đông, người Việt Nam