Tin tức, bài viết mới nhất về :

hình thành thói quen tốt

Áp dụng binh pháp Tôn Tử trong hình thành thói quen: Hãy đánh những trận mà bạn nắm chắc phần thắng

Áp dụng binh pháp Tôn Tử trong hình thành thói quen: Hãy đánh những trận mà bạn nắm chắc phần thắng

8/13/2016 10:55:00 AM

“Trong các cuộc chiến tranh, nhà chiến lược thành công chỉ ra chiến trường khi giành chắc phần thắng. Hãy đi những con đường địch không nghĩ tới và đánh những con đường địch không phòng...

Tags: binh pháp tôn tử, hình thành thói quen tốt, hình thành thói quen