Tin tức, bài viết mới nhất về :

hẹp hòi

Hãy tránh xa 4 kiểu người giàu khiến đời bạn bết bát!

Hãy tránh xa 4 kiểu người giàu khiến đời bạn bết bát!

12/11/2020 10:15:00 AM

“Cái thân làm tội cái đời. Cái miệng nói lắm thành lời hại thân. Bao nhiêu cái họa đường trần. Đều do cái miệng mới cần phải tu. Kẻ mà hay mắng người ngu. Chứng tỏ kẻ ấy vốn ngu hơn...

Tags: đối nhân xử thế, hẹp hòi, tâm phục khẩu phục