Tin tức, bài viết mới nhất về :

hai mặt của ODA

Hai mặt của ODA

Hai mặt của ODA

4/14/2015 9:27:49 AM

Việc Cty cổ phần Cảng Đà Nẵng từ chối nhận viện trợ ODA cho dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 đã gây ra ý kiến trái chiều.

Tags: hai mặt của ODA, vốn ODA, đầu tư, cảng đà nẵng, kinh doanh, Câu chuyện kinh doanh