Tin tức, bài viết mới nhất về :

Gplx quốc tế

Việt Nam sẽ cấp giấy phép lái xe quốc tế

Việt Nam sẽ cấp giấy phép lái xe quốc tế

26/12/2014 02:05:50 PM

Năm 2015, khi Việt Nam tham gia Công ước Vienna về giao thông đường bộ, Giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế do Việt Nam cấp sẽ được 73 nước công nhận.

Tags: lái xe , giấy phép lái xe , cấp giấy phép lái xe quốc tế , việt nam cấp giấy phép lái xe quốc tế , gplx quốc tế , Nguyễn Văn Huyện