Tin tức, bài viết mới nhất về :

Google tái cấu truc

Kỷ nguyên mới hình chiếc ô của Google

Kỷ nguyên mới hình chiếc ô của Google

8/11/2015 4:52:38 PM

Google vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc thành sơ đồ hình cái ô, với cái ô lớn nhất là Alphabet.

Tags: máy bay không người lái, lãnh đạo Google, phát triển thương hiệu, Google, Google tái cấu trúc, chiếc ô, alphabet, larry page