Tin tức, bài viết mới nhất về :

Giao tiếp xã hội

Nếu gặp 6 khó khăn này, bạn là một người đặc biệt thông minh

Nếu gặp 6 khó khăn này, bạn là một người đặc biệt thông minh

30/03/2017 11:43:07 AM

Một người dù có thông mình đến đâu vẫn là một con người bình thường. Họ gặp khó khăn với những vấn đề có thể khác với số còn lại, những đối với họ vẫn là thách thức phải vượt qua.

Tags: người đặc biệt , thông minh , khó khăn , thử thách , giao tiếp xã hội