Tin tức, bài viết mới nhất về :

giáo dụ

Thói quen mỗi khi lên lớp đang khiến điểm số của các sinh viên đại học tụt dốc không phanh

Thói quen mỗi khi lên lớp đang khiến điểm số của các sinh viên đại học tụt dốc không phanh

1/27/2017 8:33:51 PM

Hầu như sinh viên nào cũng mắc phải, nhưng không ai chịu thay đổi thói quen này đâu.

Tags: sinh viên, điểm số, tụt dốc, học tập, giáo dụ, đại học, thói quen, thực trạng