Tin tức, bài viết mới nhất về :

giao dịch kinh doanh

[Infographic] Cách thiết kế một danh thiếp chuẩn

[Infographic] Cách thiết kế một danh thiếp chuẩn

4/3/2015 8:48:29 PM

Trong số vô vàn mẫu danh thiếp hiện có, làm thế nào để danh thiếp của bạn nổi bật hơn những người khác, và khiến người nhận muốn lưu giữ lại?

Tags: danh thiếp, thiết kế danh thiếp, kinh doanh, văn hoá kinh doanh, giao dịch kinh doanh