Tin tức, bài viết mới nhất về :

giảm thời gian thông quan

Giảm thông quan 1 ngày, Việt Nam sẽ tiết kiệm được 1 tỷ USD/năm

Giảm thông quan 1 ngày, Việt Nam sẽ tiết kiệm được 1 tỷ USD/năm

8/11/2015 3:31:00 PM

Theo tính toán, Việt Nam có thể tiết kiệm được 10 tỷ USD/năm nếu đạt được mục tiêu giảm thời gian thông quan bằng trung bình của 4 nước đầu bảng ASEAN như Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Tags: giảm thời gian thông quan, thời gian thông quan, nguyễn đình cung, thông quan, WB, ngân hàng thế giới, ciem, nghị quyết 19, thị trường