Tin tức, bài viết mới nhất về :

Giảm nhập khẩu

Tốc độ giảm xuất khẩu của Trung Quốc khiến IMF lo ngại

Tốc độ giảm xuất khẩu của Trung Quốc khiến IMF lo ngại

09/03/2016 08:23:00 PM

Không chỉ IMF, nhiều tổ chức dự báo lớn khác cũng đang tỏ ra bi quan về triển vọng kinh tế toàn cầu...

Tags: triển vọng kinh tế , Kinh tế toàn cầu , quỹ tiền tệ quốc tế , Giám đốc IMF: , thời điểm nhạy cảm , Thị trường tài chính , giảm nhập khẩu , giảm tốc