Tin tức, bài viết mới nhất về :

gdp 6 tháng năm 2016

Công nghiệp đuối sức, nông nghiệp tăng trưởng âm, tăng trưởng GDP 2016 của Việt Nam khó đạt kỳ vọng

Công nghiệp đuối sức, nông nghiệp tăng trưởng âm, tăng trưởng GDP 2016 của Việt Nam khó đạt kỳ vọng

6/28/2016 3:57:35 PM

Khu vực công nghiệp tiếp tục đuối sức do ngành khai khoáng giảm tốc, khu vực nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng âm do xâm nhập mặn, dẫn đến GDP 6 tháng đầu năm ước tính tăng 5,52%, giảm tốc...

Tags: tăng trưởng GDP, xâm nhập mặn, Tổng cục Thống kê, ngành nông nghiệp, Nguyễn Mại, gdp 6 tháng năm 2016, kinh tế vĩ mô 2016