Công nghiệp đuối sức, nông nghiệp tăng trưởng âm, tăng trưởng GDP 2016 của Việt Nam khó đạt kỳ vọng

28/06/2016 15:57 PM | Kinh tế vĩ mô

Khu vực công nghiệp tiếp tục đuối sức do ngành khai khoáng giảm tốc, khu vực nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng âm do xâm nhập mặn, dẫn đến GDP 6 tháng đầu năm ước tính tăng 5,52%, giảm tốc so với mức 6,32% cùng kỳ năm trước.

Theo công bố của Tổng cục thống kê, GDP 6 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,12%, thấp so với mức tăng 9, 36% cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân là do trong khu vực này, ngành công nghiệp tăng 6,82% thấp hơn nhiều mức tăng 9,66% của cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ngành khai khoáng giảm 2,2%. Trong khi đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,1%, tương đương mức tăng của cùng kỳ 2015.

- Khu vực dịch vụ tăng 6,35% đóng góp 2,38 điểm phần trăm.

- Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm 0,18%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung.

Theo Tổng cục Thống kê, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do ngành nông nghiệp (chiếm trên 75% giá trị tăng thêm khu vực này) giảm 0,78%.

Nguyên nhân do sản lượng lúa đông xuân năm nay chỉ đạt 19,4 triệu tấn, giảm 1,3 triệu tấn (giảm 6,4%) so với vụ đông xuân 2015. Giá trị tăng thêm ngành lâm nghiệp tăng 5,75%; ngành thủy sản tăng 1,25%.

“Tăng trưởng 6 tháng đầu năm nay tuy cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của cùng kỳ các năm 2012 – 2014 (lần lượt là 4,93%; 4,9%; 5,22%) nhưng có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,32% trong 6 tháng đầu năm 2015”, báo cáo của Tổng cục Thống kê nhận định.

Nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm, GS. TSKH Nguyễn Mại – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) – cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP đã chậm hơn so với 6 tháng đầu năm 2015.

Tuy nhiên, tăng trưởng GDP Quý 2 so với Quý 1 có xu hướng tăng (Quý 1 tăng 5,48%; Quý 2 tăng 5,55%), và có thể tăng nhanh hơn trong các quý còn lại. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu như ngành dệt cho biết đã có đơn đặt hàng đến Quý 3 và Quý 4.

Từ căn cứ trên, ông Mại cho rằng kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng ở mức 6,3% - 6,5%, thấp hơn mức kỳ vọng là tối thiểu đạt 6,7% của Chính phủ.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM