Tin tức, bài viết mới nhất về :

Gây thiệt hại

Tưởng lợi dụng được người khác là khôn ngoan. Không! Bạn đang tự gây hại cho chính mình đấy!

Tưởng lợi dụng được người khác là khôn ngoan. Không! Bạn đang tự gây hại cho chính mình đấy!

14/07/2018 11:10:00 AM

Cứ tưởng lợi dụng được người khác là khôn ngoan, nhưng thực chất, đây là cách gây thiệt hại nặng nề nhất cho chính bản thân.

Tags: lợi dụng , khôn vặt , gây thiệt hại , khôn lỏi , gây thiệt hại nặng nề , khôn ngoan